Vol 13, No 1 (2024)

DOI: http://dx.doi.org/10.21533/scjournal.v13i1

Table of Contents

Articles

Hussein Abdullah Jaber, Mortada Sadoun Thabet, Rabab Abdul Hussein Fahd, Dalal Khatib Muhbis, Alaa Khalaf Hamoud
PDF
01-08
Mayra Sanchez Fulgar, Mr. Syed Rafeek Ahmed, Mr. Bernardo Semana Gumapac
PDF
09-13
Mayra Sanchez Fulgar, Syed Rafeek Ahmed
PDF
14-18
Senthil Kumar Natarajan
PDF
19-26
Mohamed Ashik Mohamed, Sundaravadivazhagan Balasubramanian, Devarajan Veerasamy, Muhammad Azeem Qureshi
PDF
27-32
Ragad M Tawafak, Saif Ali Al Shamsi, Ghalia Alfarsi, Abir AlSideiri
PDF
33-40
MALLAK HAMOOD GHABISH HAMOOD AL-RAWEEHI, FATIMA Said Mohammed Al Balushi, Afanan Mahmood Hamdoon Al Nabhani, Ganan Rajesh .D.
PDF
41-46
PRASHANTH KUMAR BOLISETTY, Satyanarayana Bora, Ch. Rayala Vinod Kumar, Jangaiah Paladi
PDF
47-52
Mohammed Said Al Ghafri
PDF
53-62
Hussain Jeevakhan, Mahazbeen Sayed, Kamal Kushwaha
PDF
63-68
Chithik Raja Raja Mohamed Mohamed Sinnaiya, Mohamed Musallam Bakhit Al-Mahri, Devarajan Veerasamy, Sunil Thomas Karickom
PDF
69-78
DivyaJyothi MG, Rachappa Jopate, Rabia Abdulrahman Abdallah Albaushi, Hood Abdullah Nasser Nabhan Alabri
PDF
79-85
Muhammad Azeem Qureshi, Mohamed Ashk M., Fatima Naif Fail Al Aamri, Malak Sami Hadid Al Amri
PDF
86-91
Khalid Ahmed Ali Bait Ali Sulaiman, Rowaiya Said Bahata Masan, Dr. Mohammed Musallam Al-Mahri, Sunil Thomas Karickom
PDF
92-98
Miysaa AlMallak, Sunil Thomas Karickom
PDF
99-105
Arwa K AlSariri, Dhiya AlSaqri, Sudha Senthilkumar, Asma AlBadi
PDF
106-114
Alhussain Waad Mohammed, Hwraa Kareem Hmoud, Ahmed Mohmed Abd Alzahra, Ahmad Muneathir Sukar, Alaa Khalaf Hamoud
PDF
115-123
CHANDRASHEKHAR GANGIPELLI, Ganesh V
PDF
124-129
Murthy kamal kumar, Shajidmon Kolamban, K Srinivasa Rao, Madhusudhana Rao, Arun Prasath GM, Salah Salim Rashid Khanayafar Al Hajr, Hour Juma Nasser Al Harbi
PDF
130-140